פרסומים מהתקשורת

"עו"ד לופט ל"הארץ"- עם פקיעת חוק הוראת השעה לא נוצר ואקום נורמטיבי"

Judge Gavel
Family of Three

"שבועיים לאחר שהתיקון לחוק האזרחות פקע, המדינה מסרבת לטפל בבקשות איחוד משפחות"

Construction Workers at Work

"אלפי פועלים מעזה עובדים בישראל ללא זכויות סוציאליות". עו"ד לופט: "פשע לאור יום".

אורן.jpeg

המדינה מקשיחה נהלים

9de59bae-d7e6-4201-bbf6-9015dbf3d7cb_i.jpeg

מסרבים לרשום את רועי כנשוי

מאמרים מקצועיים

דוקטרינת הבשלות של בג"ץ וחוק ועדות הקבלה- המשפט ברשת: זכויות אדם- כתב עת מקוון

לאן נעלמה הביקורת השיפוטית של בתי המשפט הישראליים על מעשי המנהל", המשפט ברשת: זכויות אדם- כתב עת מקוון

“Living in a Legal Vacuum: The Case of Israel’s Legal Position and Policy towards Gaza Residents”, Israel Law Review